Despre noi

Standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 impune ca sistemul de management al calitatii aferent unui laborator de incercari sa fie bine
documentat si promoveaza adoptarea bazata pe proces, atunci cand se elaboreaza si se implementeaza, cu scopul vadit
de imbunatatire a eficacitatii acestuia.

Produsul activitatii de cercetare oferite clientilor sau partenerilor consta intr-un raport de analiza. Calitatea acestuia este functie de calitatea
informatiei cuprinse. De aceea precizia datelor experimentale este o cerinta majora si pe ea se bazeaza corectitudinea raportului.
Manualul calitatii pe care il urmarim si ni l-am impus are rolul de a oferi liniile directoare legate de precizia si corectitudinea respectiv
reprezentativitatea masuratorilor si contribuie la pregatirea si intocmirea corecta a rapoartelor de incercare.


Citeste aici mesajul Sefului de Laborator.

Citeste aici cine sunt clientii si colaboratorii nostri fideli.
TESTO 350 XL - flue gas analyser
donation of Alexander von Humboldt Foundation


Acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005
Certificat nr. LI 787 din 22.06.2009


Realizari contractuale

Clientii si colaboratorii nostri fideli

Cauta in site


Contact

Adresa: Bv. Mihai Viteazu nr.1, sala 114, Timisoara 300222.
Sef Laborator
Prof.dr.ing.habil. IOANA IONEL
Tel Mobil: +40(0)723349337
Email: ioana.ionel@upt.ro,
Ionel_Monica@hotmail.com, laborator.mediu@upt.ro
Director Centru Cercetare:http://mettcp.mec.upt.ro/
Universitatea POLITEHNICA Timisoara, www.upt.ro Facultatea de Mecanica, Departament Masini Mecanice, Utilaje si Transporturi, Bv. M. Viteazu 1, 300222, Timisoara, ROMANIA, sala 131A, 114
Responsabil Calitate
Dr.ing. Daniel Bisorca
Responsabili Tehnici
As.dr.ing. Ramon Balogh
Dr.ing. Adrian Tenchea
As.dr.ing. Delia Calinoiu
Dr.ing. Daniel Bisorca
Sl.dr.ing. Virgil Stoica
Va rugam sa ne contactati:
pe mail:
laborator.mediu@upt.ro, ioana.ionel@upt.ro,
Ionel_Monica@hotmail.upt.ro (disponibilitate, posibilitate și oportunitate de colaborare, decizii, reclamatii, feed back)
delia.calinoiu@upt.ro și/sau delia.calinoiu@yahoo.com (oferte, negocieri, documente)
ramon.balogh@upt.ro și/sau ramon.balogh@gmail.com (programare masuratori, eliberare buletine)
daniel_bisorca@yahoo.co.uk (verificări legate de calitatea serviciilor, reclamații)
adi_tenchea@yahoo.com (programare masuratori, eliberare buletine)
virgil.stoica@upt.ro (aprovizionare, aspecte generale)
telefonic:+40(0)723349337
Cercetare Stiintifica
Articole
 Methods for Online Monitoring of Air Pollution Concentration
Laboratorul de analize de combustibili, investigatii ecologice si dispersia noxelor. Tehnici de masurare si management al calitatii.
Experimental results concerning the co-combustion of biomass in a stationary fluidised bed pilot with biogas support and CO2 capture
Co-combustion of fossil fuel with biofuel in small cogeneration systems, between necessity and achievements
Air pollution level in urban region of Bucharest and in rural region
Method for determination of an emission factor for a surface source
The experimental research on microtube heat transfer and fluid flow of distilled water
Experimental results concerning the CO combustion with coal of different waste qualities
Alternative fuel for internal combustion engines. Biodiesel, Transesterification of animal fats with high ffa
Study regarding air quality in urban areas. Case study: City of Timisoara
Conclusion versus best practice of optical and point measuring air quality measuring instruments, under traffic conditions
Corelation analysis of pollutant concentrations in high and low traffic urban areas